Wellbeing

Hartcoherentietraining

Meer veerkracht door hartcoherentie

Breng jezelf terug in balans met hartcoherentie, want alles begint met ademen. Je leert in 5 sessies hoe je door ademhalingsoefeningen je hartritme kan beïnvloeden. Hierdoor ontvangt je zenuwstelsel en brein signalen waardoor er evenwicht ontstaat. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode om stress zelfstandig te leren beheersen. Hartcoherentie is objectief en meetbaar via biofeedback apparatuur.

Introductie mentaal welzijn op het werk

Tips en tricks voor een gezonde geest in een gezond lichaam

Wil je proactief je mentaal welbevinden beheren? Of misschien heb jij het gevoel veel ballen tegelijkertijd in de lucht te houden?

Deze introductiesessie bevat toegankelijke oefeningen, praktische tips en tricks waarmee je kan ontdekken wat voor jou werkt. De oefeningen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Focus op de ademhaling vormt de basis. Veel oefeningen kan je overal en altijd doen. Dit zorgt ervoor dat je de oefeningen kan toepassen in je dagdagelijkse leven, met verhoging van je veerkracht als resultaat. Bewuster in het leven staan helpt om met uitdagingen op je werk en in je persoonlijk leven om te gaan.

Basistraject mentaal welzijn op het werk

Op weg naar meer veerkracht

In dit traject leer je gedurende minimum 8 weken om je batterijniveau op peil te houden en te bewaken. Je wordt geïnspireerd om je mentaal welzijn te beheren door aan de slag te gaan met de aangereikte tools en deze te integreren in je (werk)dag. Focus op ademhaling, voeding, beweging en slaap vormen de basis.

Opvolgingstraject mentaal welzijn op het werk

Onderhouden van je welzijn

Dit traject kan je volgen na het ‘basistraject mentaal welzijn op het werk’ en heeft als doel een adequate opvolging te voorzien, zodat een continuüm van groei gewaarborgd blijft. Het opvolgingstraject is gericht op reflectie en optimalisatie van je mentaal welzijn. Nieuwe inzichten en oefeningen worden aangebracht.

Wellbeing op maat

Workshop wellbeing op maat van jouw vraag

Heb je een bepaald idee of een specifieke opleidingsvraag rond wellbeing? Neem contact met ons op. We bekijken samen de behoeften en werken een effectieve en inspirerende opleiding uit!

Eerste hulp

Basisopleiding hulpverlener

Opleiding voor interne hulpverlening op het bedrijf

Wat kan je doen als één van je collega’s onwel wordt of zich verwond? In levensbedreigende situaties is de hulp die je geeft in afwachting van de hulpdiensten van cruciaal belang voor het slachtoffer. Deze opleiding leert jou om juist te handelen bij noodsituaties. Je beschikt na deze opleiding over de nodige basiskennis en vaardigheden om de eerste zorgen toe te dienen op basis van Art.I,5-8 van de Codex over het welzijn op het werk.

KMO-portefeuille

Bijscholing hulpverlener

Opfrissing voor interne hulpverlening op het bedrijf

Via training worden de kennis en vaardigheden van een hulpverlener op het gewenste niveau behouden. Deze jaarlijkse bijscholing is wettelijk verplicht op basis van Art.I,5-8 van de Codex over het welzijn op het werk.

KMO-portefeuille

Opleiding hulpverlener voor aangeduide personen

Opleiding voor interne hulpverlening op het bedrijf met minder dan 20 werknemers

In ondernemingen met minder dan 20 werknemers moeten er ‘aangeduide personen’ aanwezig zijn. Een ‘basisopleiding hulpverlener’ hoeft in deze situatie niet, maar het beschikken over een basiskennis van hulpverlening is wel noodzakelijk. Daarom leert deze opleiding jou om adequaat te reageren in een noodsituatie. Je beschikt na deze opleiding over basisvaardigheden om de eerste zorgen toe te dienen.

KMO-portefeuille

Levensreddend handelen bij kinderen

Opleiding eerste hulp voor begeleiders van kinderen

Als ouder of begeleider van baby’s en/of kinderen wil je de eerste zorgen kunnen toe te dienen in een noodsituatie. Een aantal situaties kunnen levensbedreigend zijn. Het is van groot belang dat ouders en begeleiders van kinderen daarom deze levensreddende handelingen beheersen.

KMO-portefeuille

Reanimatie en AED

Opleiding reanimatietechnieken en het gebruik van een AED

De bloedcirculatie, de ademhaling en de hersenactiviteit zijn levensbelangrijke systemen die zelfs bij een kortstondig falen levensbedreigend kunnen zijn. Bij een hartstilstand is het noodzakelijk om reanimatie toe te passen in afwachting van de hulpdiensten. Met reanimatie wordt er getracht de spontane activiteit van het hart en de ademhaling terug op gang te brengen. Tijdens een reanimatie kan een Automatische Externe Defibrillator (AED) gebruikt worden om het hart trachten te resetten.

Leer tijdens deze opleiding reanimeren, behaal je certificaat en geef je naaste een reële kans op overleving bij een hartstilstand!

KMO-portefeuille

Eerste hulp op maat

Opleiding eerste hulp op maat van jouw vraag

Heb je een bepaald idee of een specifieke opleidingsvraag rond eerste hulp? Neem contact met ons op. We bekijken samen de behoeften en werken een effectieve en inspirerende opleiding uit!

KMO-portefeuille

Interesse om een opleiding bij Eduzo te volgen?

Heb je nog vragen? Vul het contactformulier in. Je kan ons altijd telefonisch of via mail bereiken.