De oprichting van Eduzo

Eduzo werd in 2021 opgericht door Miek en Peter. De aanwezige expertise en ervaring van beiden werd gebundeld tot een krachtig geheel. Samen vormen ze een gedreven team met passie voor opleidingen in eerste hulp en welzijn.

Meer over Miek

Lifelong learner | natuurliefhebber en bewuste beweger | trotse mama van Lowie, Mathieu en Sofia | sfeervoeler | fijnproever | Love will rule!

Peter

Peter (°1986) is deskundige eerste hulp. Na zijn bachelor in de verpleegkunde, behaalde hij een bachelor na bachelor in spoedgevallen en – intensieve zorgen aan de UCLL (KHLeuven). Nadien behaalde Peter een master in de verpleegkunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij heeft ervaring (sinds 2009) en is nog steeds actief als PIT-verpleegkundige in hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Dit combineert hij sinds 2012 met zijn job als lector verpleegkunde aan de AP Hogeschool.

Visie

Eduzo streeft als health education company een gezonde groei van individuen, teams en organisaties in onze samenleving na. Een integrale aanpak staat hierbij centraal, om ontplooiing en gezondheid op een duurzame manier te bevorderen. Eduzo biedt opleidingen aan in eerste hulp en welzijn, waarbij je gepast leert handelen of geïnspireerd wordt om een bewuste en gezonde levensstijl te creëren of te behouden.
‘Leer helpen, voor jezelf en anderen!’

Missie

Eduzo biedt opleidingen aan in eerste hulp en wellbeing. Dit doet Eduzo voor bedrijven, organisaties en particulieren. Om een gezonde groei van deze partijen in onze samenleving te bekomen werkt Eduzo met een integrale en motiverende aanpak voor, tijdens en na de opleidingen. Het effectief en efficiënt toepassen van de geleerde kennis, vaardigheden en attitudes in functie van het werk is voor Eduzo het vertrekpunt bij het ontwikkelen en realiseren van effectieve leeractiviteiten.

Kernwaarden hierbij zijn heldere doelstellingen, een betekenisvolle inhoud en het creëren van een veilige leeromgeving. Er wordt geleerd door observatie, ervaring en veel interactie. Bij leeroplossingen op maat werkt Eduzo met een behoefteanalyse om essentiële informatie te verzamelen om een effectieve opleiding te ontwerpen.

Naast het leren van elkaar en voldoende praktijkgerichte oefeningen streeft Eduzo in opleidingen het leren in een authentieke context na om een hoog leereffect te bekomen. Regelmatige reflectie, het aanmoedigen van eigen verantwoordelijkheid bij deelnemers en zelfsturing behoren eveneens tot de kernwaarden van Eduzo. Er is steeds de mogelijkheid tot het geven en ontvangen van gerichte feedback tijdens of kort na oefenmomenten.
Fouten zijn kansen om te leren!

Eduzo schenkt aandacht aan het toepassen en onderhouden van de geleerde kennis, vaardigheden en attitudes op de werkplek en voert ter optimalisatie van hun opleidingen systematisch evaluaties uit.
Wetenschappelijke onderbouwing, flexibiliteit en persoonlijke aanpak zijn typische kenmerken van Eduzo- opleidingen.

Wetenschappelijk onderbouwd

Recente vakinhoudelijke inzichten

Kaders, modellen en richtlijnen uit wetenschappelijke literatuur vormen het vertrekpunt van onze opleidingen. Ze worden toegepast volgens doeltreffende didactische principes.

Flexibiliteit

Op maat

We zijn steeds nieuwsgierig naar jullie vraag, zodat we samen de gepaste aanpak vinden. We ontwikkelen leeractiviteiten en adviezen op maat.

Persoonlijke aanpak

Peter en Miek

Wij zijn jullie rechtstreekse contactpersonen, waardoor we een vlotte communicatie garanderen. We zijn jullie dankbaar voor het vertrouwen in Eduzo.

Erkenningen

We zijn geregistreerd als dienstverlener bij de Vlaamse Overheid voor de dienst Opleiding. Zelfstandige ondernemers en KMO’s kunnen daardoor een aanzienlijk deel van hun opleidingskosten laten subsidiëren. Meer informatie vind je per opleiding op de opleidingsfiches op onze website en op Kmo-portefeuille | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)
Ons registratienummer is: DV.O246065